Ccna 1 certifikat

Det Europæiske Fællesskabs grundlæggende antagelser

Præcis svar på testen "Hvad er et CE-certifikat?" afhænger af løsningen af de grundlæggende forudsætninger for Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det præsenteres, at grundlaget for dets præstationer er tre principper: fri bevægelighed for varer, bevidsthed og penge. For at gennemføre ovennævnte principper har EU-medlemsstaterne besluttet at overvinde alle hindringer i samhandelen inden for Fællesskabet og har etableret en fælles politik over for tredjelande. Takket være dette blev der på fællesskabsmarkedet skabt et udvekslingsområde, der ligner det, hvor lejligheden måles i foranstaltninger i et land. Det fik navnet på det indre marked eller fællesmarked.

Fælles lokalt marked og indførelse af materialer til køb

En af de største hindringer i forbindelse med handel mellem lande er nationale krav vedrørende produktets tilstand og sikkerhed. I nogle lande var der andre love og normer, der var betydeligt fordelt mellem forskellige lande. Producenten, der ønskede at sælge vores produkter i nye lande, måtte hver dag opfylde forskellige krav. For at ophæve handelshindringerne var det nødvendigt at afskaffe disse forskelle. Standarder kombineret med omdrejning af materialer kunne ikke løftes. Derfor var en god løsning at forene værdien af hele samfundet i regionen, takket være, hvilken handel udveksling afhang af de samme krav.

På et tidligt tidspunkt blev der forsøgt at regulere EU-reglerne med hensyn til den individuelle kvalitet af frugt og varer. På grund af det høje niveau af kompleksitet og tidskrævende processer blev denne tilgang frigivet.

Løsningen var at skabe en forenklet tiltrædelse af spørgsmålet om teknisk harmonisering. De væsentlige sikkerhedskrav for specifikke grupper af produkter er blevet bestemt, hvilket skal foretages inden varerne eller materialerne købes på det simple europæiske marked.

Iværksættere uden for EU, der ønsker at introducere en vare til handel på fællesskabsmarkedet, fx fra Tyrkiet, skal gøre deres produkt opfylder EU's standarder og standarder for kvalitet. Bekræftelse af denne kendsgerning er efter eget skøn.

Harmoniserede standarder er oprettet, takket være iværksættere ved, hvilke grundlæggende krav der skal udføres. Det er ikke altid forpligtelsen til at give disse grunde. Entreprenøren, der i en vis form for dokumentation for, at hans styrke tillader bevægelsen på fællesskabsmarkedet.

CE-certifikat - fabrikanterklæring

Ce-mærkning er ikke noget nyt, men en fabrikants erklæring om, at produktet opfylder de grundlæggende krav til de oplysninger, der interesserer ham.Det har form af et fabrikantens angivelsessymbol eller en autoriseret repræsentant. Det bekræfter, at produktet er skabt i overensstemmelse med de grundlæggende krav i direktiverne vedrørende et bestemt produkt. Bestemt et eller to forskellige direktiver er ens.

Fællesskabsretten indeholder en formodning om overensstemmelse og gennemførelse af mindstekrav til sikkerhed for et produkt med CE-mærket.

CE-certifikatet er deponeret på artiklen på vores ansvar af fabrikanten eller en autoriseret repræsentant. Det varer efter at bevise, at produktet opfylder visse krav i direktivet. For at fastslå denne kendsgerning udføres overensstemmelsesvurderingsproceduren, og efter en positiv verifikation udstedes en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne kan eksistere forskelligt afhængigt af de risici, der er forbundet med brugen af det kendte produkt. Jo mere alvorlig risikoen for ejendom fra artiklen, desto mere delikat er det, jo flere talrige procedurer skal udføres af dets fabrikant eller autoriseret repræsentant. I nogle tilfælde er det tilrådeligt at opfylde kravene til endda et dusin EF-standarder.